ПРИКЛУЧИ СЕ и помогни

Во борбата со

ГЛАДОТ СИРОМАШТИЈАТА

#СекојЗалакЗначи

ОБРОК ЗА СИТЕ!

КОМУ ПОМАГАМЕ?

Главна дејност и мисија на нашата организација се состои во собирање на вишоци храна од сите оператори со храна (производители, дистрибутери и трговци..), вишокот на земјоделски, земјоделско-индустриски и трговски производи, нивно складирање, евиденција, сортирање и дистрибуција до сиромашните и социјално загрозените категории наши сограѓани, со посредство на хуманитарните организации, социјалните установи и институциите кои исто така помагаат и се вклучени во борбата против сиромаштијата и гладот.

Помошта се споделува со:
– Фамилии и поединци во социјален ризик
– Самохрани родители и жени жртви на семејно насилство 
– Фамилии и поединци со ниски примања
– Деца од улица 
– Центри на Лица со хендикеп и фамилии на лица со хендикеп
– Центри за рехабилитација на зависници од дрога и алкохол 
– Сиромашни фамилии и поединци во рурални средини
– Стари и изнемоштени лица 

ЈАС ЗАСЛУЖУВАМ

ОБРОК ХРАНА

Нула глад во цела држава

Ние се грижиме за социјално ранливите семејства!

0
ПРОЕКТИ
0
ПОДЕЛЕНИ ОБРОЦИ
0
ДОНАЦИИ
0
ПОМОГНАТИ СЕМЕЈСТВА

Обезбедуваме помош и поддршка

Новости и информации

Активности

бидете хумани

помогнете ВО БОРБАТА СО ГЛАДот И СИРОМАШТИЈАТА

Главна дејност и мисија на нашата организација се состои во собирање на вишоци храна од сите оператори со храна (производители, дистрибутери и трговци..), вишокот на земјоделски, земјоделско-индустриски и трговски производи, нивно складирање, евиденција, сортирање и дистрибуција до сиромашните и социјално загрозените категории наши сограѓани, со посредство на хуманитарните организации, социјалните установи и институциите кои исто така помагаат и се вклучени во борбата против сиромаштијата и гладот.

ТИЕ ЗАСЛУЖУВААТ

ОБРОК ХРАНА

БАНКА ЗА
ХРАНА МАКЕДОНИЈА

Телефон: 070 343 636
Е-маил: bankazahranamk@gmail.com

ПИШИ НИ

Пиши ни, поврзи се со нас и биди дел од борбата против фрлањето храна, гладот и сиромаштијата во нашето општество.